Hwacheon đang thiết lập nên truyền thống hàng thế kỷ. 79 năm qua, kiên trì, trung thực và tận tâm là nguyên tắc tạo nên thành công của Hwacheon. Bây giờ trong nửa thế kỷ tới, Hwacheon sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường thế giới, đồng thời đổi mới truyền thống của dịch vụ vô song cho khách hàng.

Trong nỗ lực tiến một bước gần hơn tới khách hàng và minh bạch trong kinh doanh, kiến thức và thông tin của Hwacheon sẽ được công khai cho khách hàng của mình

Hwacheon có thể tự hào tuyên bố rằng chúng tôi hiểu các công cụ hơn bất kỳ ai trong ngành. Các sản phẩm và dịch vụ của Hwacheon đều có linh hồn — chúng được tạo ra với sự tận tâm của mọi nhân viên Hwacheon và luôn hướng đến khách hàng.

Đó là lý do tại sao mọi sản phẩm Hwacheon vẫn tiếp tục tồn tại từ thời điểm được tạo ra cho đến khi trở thành sản phẩm tin cậy của khách hàng. Khi đó Hwacheon sẽ mang lại lợi ích cạnh tranh cho khách hàng. Đó cũng là lí do vì sao Hwacheon được xem là “đối tác tốt nhất” của nhiều khách hàng.

 
Nguyên tắc của Hwacheon là Kiên trì, Siêng năng và Trung thực. Thực hiện chính sách 'Chất lượng tốt nhất' cùng với các giá trị đạo đức đi kèm
Hệ thống giá trị: hoàn thiện hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng, theo đuổi chính sách 'Chất lượng tốt nhất' Tạo ra nơi làm việc thoải mái. Văn hóa doanh nghiệp: tham gia tự nguyện, tổ chức sáng tạo và đổi mới
Nơi làm việc vui vẻ và náo nhiệt thông qua giao tiếp và sáng tạo
Trong 100 năm tới, trở thành chuyên gia máy công cụ toàn cầu với Cơ cấu kinh doanh: củng cố hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và tạo động lực tăng trưởng mới

Cơ cấu kinh doanh
(Quản lý danh mục đầu tư)
củng cố kinh doanh ở nước ngoài và tạo động lực tăng trưởng mới
Cơ cấu lợi nhuận
(Tạo giá trị)
Giá vốn
Cốt lõi
(MPRS hữu cơ)
Tiếp thị
Sản xuất
R&D
Hỗ trợ
Hệ thống giá trị
hoàn thành quản lý sự hài lòng của khách hàng, theo đuổi chính sách 'Chất lượng tốt nhất' Tạo ra nơi làm việc vui vẻ và náo nhiệt
Văn hóa doanh nghiệp
văn hóa tham gia tự nguyện, tổ chức sáng tạo và đổi mới