Sản phẩm mới

Hi-TECH 750

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,800 vòng/phút
 • Ø760 / 2,250 mm
 • 430 / 2,350 mm

SMART CORE

Trung tâm gia công 3 + 2 trục với phần mềm Hwacheon
 • 20,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,050 / 600 / 550 mm

VESTA-1650

Trung tâm gia công phay đứng
 • 10,000 vòng/phút
 • 1,500 kg
 • 1,650 / 750 / 675 mm
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]