Sản phẩm mới

Hi-TECH 750

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,800 vòng/phút
 • Ø760 / 2,250 mm
 • 430 / 2,350 mm

U1

Trung tâm gia công đứng siêu chính xác với hành trình trục Y lên đến 450mm
 • 15,000 vòng/phút (STD)
 • 500 kgf
 • 600 / 450 / 350 mm

SIRIUS-3000/5AX

Trung tâm gia công phay giường 5 trục
 • 24,000 vòng/phút
 • 20,000 kgf
 • 3,500 / 3,000 / 1,500 mm

Hi-TECH 650

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,800 vòng/phút
 • Ø760 / 2,250 mm
 • 430 / 2,350 mm

eVESTA-1100

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 700 kg
 • 1,100 / 580 / 550 mm

VESTA-1300B+

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 1,300 kg
 • 1,300 / 670 / 650 mm

M1-5AX

Trung Tâm Gia Công 5 Trục Nội Suy
 • 20,000 (32,000) vòng/phút
 • 200 kg
 • 750 / 500 / 450 mm

SMART CORE

Trung tâm gia công 3 + 2 trục với phần mềm Hwacheon
 • 20,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,050 / 600 / 550 mm

VESTA-1650

Trung tâm gia công phay đứng
 • 10,000 vòng/phút
 • 1,500 kg
 • 1,650 / 750 / 675 mm

VESTA-1300+

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 1,300 kg
 • 1,300 / 670 / 650 mm

D3-5AX

Trung tâm gia công 5 trục
 • 12,000 vòng/phút
 • 600 kg
 • 800 / 650 / 575 mm
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]