Sản Phẩm Bán Chạy
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

F1300

Trung tâm gia công hàn ma sát
 • 6,000 vòng/phút
 • 1,200 kg
 • 1300 / 670 / 650 mm

U1

Trung tâm gia công đứng siêu chính xác với hành trình trục Y lên đến 450mm
 • 15,000 vòng/phút (STD)
 • 500 kgf
 • 600 / 450 / 350 mm

eVESTA-1100

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 700 kg
 • 1,100 / 580 / 550 mm

VESTA-1300B+

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 1,300 kg
 • 1,300 / 670 / 650 mm

Hi-M G1

Trung tâm gia công kim loại mềm và than chì
 • 24,000 vòng/phút
 • 400 kg
 • 750 / 600 / 350 mm

VESTA-660

Trung tâm gia công phay đứng
 • 10,000 vòng/phút
 • 560 kg
 • 660 / 430 / 400 mm

VESTA-1000+

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 700 kg
 • 1,000 / 550 / 500 mm

VESTA-1300

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 1,300 kg
 • 1,300 / 670 / 650 mm

VESTA-1650

Trung tâm gia công phay đứng
 • 10,000 vòng/phút
 • 1,500 kg
 • 1,650 / 750 / 675 mm

VESTA-2000

Trung tâm gia công phay đứng
 • 8,000 vòng/phút
 • 1,800 kg
 • 2,000 / 850 / 800 mm

VESTA-850B

Trung tâm gia công phay thô
 • 8,000 (6,000) vòng/phút
 • 800 kg
 • 850 / 600 / 600 mm

VESTA-1050B

Trung tâm gia công phay thô
 • 8,000 (6,000) vòng/phút
 • 1,000 kg
 • 1,050 / 600 / 600 mm

VESTA-1300B

Trung tâm gia công phay thô
 • 10,000 (12,000 / 8,000 / 6,000) vòng/phút
 • 1,200 kg
 • 1300 / 670 / 650 mm

VESTA-500T

Trung tâm gia công đứng 2 trục chính
 • 24,000 vòng/phút
 • 200 kg
 • 520 / 400 / 380 mm

VESTA-610D

Trung tâm gia công đứng bàn đôi
 • 10,000 vòng/phút
 • 300 kg
 • 610 / 430 / 570 mm

SIRIUS-UM+

Trung tâm gia công đứng tốc độ cao cho khuôn mẫu
 • 20,000 (32,000) vòng/phút
 • 800 kg
 • 750 / 500 / 450 mm

SIRIUS-UZ

Trung tâm gia công đứng tốc độ cao cho khuôn mẫu
 • 24,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,050 / 600 / 350 mm

SIRIUS-UL+

Trung tâm gia công đứng tốc độ cao cho khuôn mẫu
 • 14,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,050 / 600 / 550 mm

SIRIUS-UX

Trung tâm gia công đứng tốc độ cao cho khuôn mẫu
 • 12,000 (15,000) vòng/phút
 • 2,500 kg
 • 1,500 / 750 / 650 mm

SIRIUS-650

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 1,500 kg
 • 1,300 / 650 / 650 mm

SIRIUS-850

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 4,000 kg
 • 2,000 / 850 / 750 mm

SIRIUS-1050

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 5,000 kg
 • 2,500 / 1,050 / 850 mm

SIRIUS-1250

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 5,000 kg
 • 2,500 / 1,250 / 750 mm

SIRIUS-1350

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 12,000 vòng/phút
 • 8,000 kg
 • 2,550 / 1,350 / 750 mm

SIRIUS-1750

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 12,000 (15,000) vòng/phút
 • 10,000 kg
 • 3,000 / 1,750 / 800 mm

SIRIUS-2500

Trung tâm gia công khuôn mẫu trung bình / lớn
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 10,000 (15,000) kg
 • 3,100 (4,000) / 2,300 / 900 mm

HiT-360D

Trung tâm khoan Taro bàn đôi
 • 15,000 vòng/phút
 • 2 cái - 250 kg
 • 520 / 360 / 300 mm

HiT-400

Trung tâm khoan Taro
 • 12,000 / 15,000 vòng/phút
 • 200 kg
 • 520 / 400 / 300 mm

HiT-400L

Trung tâm khoan Taro
 • 12,000 / 15,000 vòng/phút
 • 200 kg
 • 520 / 400 / 300 mm

UH500

Trung tâm gia công đứng chính xác cho khuôn mẫu
 • 20,000 (32,000) vòng/phút
 • 800 kg
 • 750 / 500 / 350 mm

SMART UaX

Trung tâm gia công thông minh cho điện cực than chì
 • 12,000 vong/phút
 • 400 kg
 • 1,300 / 750 / 420 mm

SMART Ua STEEL

Máy gia công khuôn thép thông minh
 • 20,000 vòng/phút
 • 700 / 800 kg
 • 1,050 / 600 / 550 mm

L1 / L2

Trung tâm gia công phay giường
 • 12,000 vòng/phút
 • 2,000 kg
 • 3,000 /1,100 / 500 mm

HiREX-4000

Trung tâm gia công phay bàn dài
 • 10,000 vòng/phút
 • 4,300 kg
 • 4,000 / 520 / 570 mm

VESTA-1300+

Trung tâm gia công phay đứng
 • 12,000 vòng/phút
 • 1,300 kg
 • 1,300 / 670 / 650 mm

Hi-M G1 PRO

Trung tâm gia công điện cực than chì
 • 24,000 vòng/phút
 • 400 kg
 • 750 / 600 / 350 mm

Hi-M G2+

Trung tâm gia công điện cực than chì
 • 20,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,200 / 800 / 500 mm