• Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

F1300-5AX

Trung tâm gia công hàn ma sát
 • 6,000 vòng/phút
 • 1,200 kg
 • 1300 / 670 / 650 mm

SIRIUS-3000/5AX

Trung tâm gia công phay giường 5 trục
 • 24,000 vòng/phút
 • 20,000 kgf
 • 3,500 / 3,000 / 1,500 mm

D2-5AX

Trung tâm gia công 5 trục
 • 12,000 vòng/phút
 • 500 kg
 • 650 / 500 / 500 mm

M1-5AX

Trung Tâm Gia Công 5 Trục Nội Suy
 • 20,000 (32,000) vòng/phút
 • 200 kg
 • 750 / 500 / 450 mm

SMART CORE

Trung tâm gia công 3 + 2 trục với phần mềm Hwacheon
 • 20,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 1,050 / 600 / 550 mm

M2-5AX

Trung Tâm Gia Công 5 Trục Nội Suy
 • 20,000 (32,000) vòng/phút
 • 300 kg
 • 750 / 650 / 500 mm

M3-5AX

Trung Tâm Gia Công 5 Trục Nội Suy
 • 24,000 vòng/phút
 • 800 kg
 • 750 / 900 / 550 mm

M4-5AX

Trung Tâm Gia Công 5 Trục Nội Suy
 • 12,000 vòng/phút
 • 1.200 kg
 • 950 / 1,000 / 650 mm

M9

Trung tâm gia công 5 trục đặc biệt
 • Tốc độ trục chính : 20,000 vòng/phút
 • Tốc độ ăn dao tối đa : 75 m/phút
 • Số trục : 5 cái

SIRIUS-2500/5AX

Trung tâm gia công phay giường 5 trục
 • 15,000 vòng/phút
 • 10,000 kg
 • 3,100 / 2,300 / 1,000 mm

D3-5AX

Trung tâm gia công 5 trục
 • 12,000 vòng/phút
 • 600 kg
 • 800 / 650 / 575 mm