Sản Phẩm Bán Chạy
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Z) [mm]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

CUTEX-160

Trung Tâm Gia Công Tiện Nhỏ Gọn
 • 6,000 (4,500) vòng/phút
 • Ø300 / 300 mm
 • 170 / 335 mm

CUTEX-180

Trung Tâm Gia Công Tiện Nhỏ Gọn
 • 6,000 vòng/phút
 • Ø350 / 528 mm
 • 220 / 580 mm

CUTEX-240

Trung Tâm Gia Công Tiện Nhỏ Gọn
 • 5,000 (3,500) vòng/phút
 • Ø380 / 680 mm
 • 215 / 700 mm

Hi-TECH 200

Trung Tâm gia công Tiện Băng Hộp
 • 5,000 (3,500) vòng/phút
 • Ø350 / 631.5 mm
 • 195 / 430 mm

Hi-TECH 230

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 4,500 (3,500) vòng/phút
 • Ø425 / 1,143 mm
 • 240 / 700 mm

Hi-TECH 350

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 5,000 (4,000)
 • Ø420 / 1,273 mm
 • 280 (260) / 790 (1,390) mm

Hi-TECH 450

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 3,500 (2,500 / 1,800) vòng/phút
 • Ø500 / 760 mm
 • 280 / 790 / (Y: 120) mm

Hi-TECH 550

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 2,000 (1,800) vòng/phút
 • Ø590 / 1,100 mm
 • 345 / 1,150 mm

Hi-TECH 750

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,800 vòng/phút
 • Ø760 / 2,250 mm
 • 430 / 2,350 mm

Hi-TECH 850

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,500 vòng/phút
 • Ø920 / 2,500 mm
 • 485 / 2,650 mm

Hi-TECH 550BB

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp Lỗ Trục Chính Lớn
 • 1,000 vòng/phút
 • Ø590 / 840 mm
 • 345 / 1,150 (L: 2,150) mm

Hi-TECH 700BB / BB+

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp Lỗ Trục Chính Lớn
 • BB: Ø680 / 1,720 mm
  BB+: Ø680 / 1,632 mm
 • 360 / 2,050 mm

Hi-TECH 850BB / BB+

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp Lỗ Trục Chính Lớn
 • BB: Ø 920 / 2,380 mm
  BB+: Ø920 / 2,255 mm
 • 485 / 2,650 (3,650 / 5,250) mm

MEGA-72

Trung Tâm Gia Công Tiện Cỡ Lớn
 • 30 ~ 1,500 vòng/phút
 • Ø470 mm
 • 400 / 1,900 (2,900) mm

MEGA-100

Trung Tâm Gia Công Tiện Cỡ Lớn
 • 40~750 (Ø155) / 30~650 (Ø255) vòng/phút
 • Ø700 mm
 • 520 / 3,000 (4000 / 5000 / 6000) mm

MEGA-110

Trung Tâm Gia Công Tiện Cỡ Lớn
 • 40~750 (Ø155) / 30~650 (Ø255) / 20~400 (/Ø320) vòng/phút
 • Ø1,100 mm
 • 570 / 3,000 (4,000 / 5,000 / 6,000) mm

MEGA-130

Trung Tâm Gia Công Tiện Mặt Bích
 • 4 ~ 400 vòng/phút
 • Ø900 mm
 • 670 / 1,100 mm

MEGA-T130

Trung Tâm Gia Công Tiện Mặt Bích
 • 4 ~ 400 vòng/phút
 • Ø900 mm
 • 670 / 1,100 mm

MEGA II 160

Trung Tâm Gia Công Tiện Cực Lớn
 • Đường kính tiện qua bàn xe dao : Ø1,250 mm
 • Đường kính tiện qua băng : Ø1,650 mm

MEGA II 200

Trung Tâm Gia Công Tiện Cực Lớn
 • Đường kính tiện qua băng : Ø2,050 mm
 • Đường kính tiện qua bàn xe dao : Ø1,600 mm

MEGA II 260

Trung Tâm Gia Công Tiện Cực Lớn
 • Đường kính tiện qua bàn xe dao : Ø2,200 mm
 • Đường kính tiện qua băng : Ø2,650 mm

MEGA R 100/15

Trung Tâm Gia Công Tiện Trục Siêu Lớn Chuyên Dụng
 • Tải trọng tối đa : 15 tấn
 • Đường kính tiện qua bàn xe dao : Ø1,000 mm
 • Đường kính tiện qua băng : Ø1,600 mm

Hi-TECH 650

Trung Tâm Gia Công Tiện Băng Hộp
 • 1,800 vòng/phút
 • Ø760 / 2,250 mm
 • 430 / 2,350 mm