Sản Phẩm Bán Chạy
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

C1

Trung Tâm Gia Công Tiện Đa Trục
 • 6,000 vòng/phút
 • Ø530 / 591 mm
 • 310 / 700 mm

C2

Trung Tâm Gia Công Tiện Đa Trục
 • 5,000 vòng/phút
 • Ø630 / 557 mm
 • 360 / 700 mm

T2-Series

Trung Tâm Gia Công Tiện Đa Trục
 • 5,000 vòng/phút
 • R: Ø460, F: Ø390 / R: 444, F: 437 mm
 • X1: 245 / X2: 210 / Z1: 520 / Z2: 520 / Y: 100 / B: 550 mm

HOT-2000

Trung Tâm Gia Công Tiện Đa Trục
 • 3,000 vòng/phút
 • Ø280 / 400 mm
 • 168 / 440 / (Y: 20) mm