• Tốc độ trục chính [vòng/phút]
  • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
  • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

TTC-10

Trung Tâm Gia Công Tiện Mâm 2 Đài Dao
  • 2,000 vòng/phút
  • Ø400 / 203 mm
  • 215 / 230 mm