Sản Phẩm Bán Chạy
 • Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Đường kính tiện tối đa / Chiều dài tiện tối đa [mm]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

VT-450

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng
 • 2,500 vòng/phút
 • Ø460 / 460 mm
 • 260 / 480 mm

VT-550

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng
 • 1,500 vòng/phút
 • 650 / 700 mm
 • 350 / 790 mm

VT-650

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng
 • 1,500 vòng/phút
 • 800 / 750 mm
 • 430 / 790 mm

VT-950+

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng Lớn
 • 1,125 (1,500) vòng/phút
 • 950 / 850 mm
 • 505 / 850 mm

VT-1150+

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng Lớn
 • 630 vòng/phút
 • 1,320 / 950 mm
 • 610 / 950 mm

VT-2000

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng Lớn Đa Trục
 • 2,500 / 1,100 (H)
 • -315 ~ +1,435 / 1,000 / 600 (1100) (W)

VT-4500

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng Lớn Đa Trục
 • 5,000 / 2,500 (H)
 • -250 ~ +4,100 / 1,500 / 2,000 (W)

VT-650YMC

Trung Tâm Gia Công Tiện Đứng
 • 1,500 vòng/phút
 • 800 / 750 mm
 • 430 / 790 mm