• Tốc độ trục chính [vòng/phút]
 • Tải trọng bàn [kg]
 • Hành trình (X/Y/Z) [mm]

A 600

Trung tâm gia công ngang
 • 16,000 (8,000) vòng/phút
 • 600 kg
 • 600 / 600 / 800 mm

AF-16

Trung tâm gia công ngang lớn
 • 3,000 / 8,000 / 12,000 vòng/phút
 • 15,000 kg
 • 2,600 / 1,600 / 1,500 mm

H6

Trung tâm gia công ngang
 • 8,000 (12,000) vòng/phút
 • 1,600 kg
 • 1,050 / 900 / 1,000 mm

H8

Trung tâm gia công ngang
 • 8,000 vòng/phút
 • 2,200 kg
 • 1,400 / 1,150 / 1,250 mm