RA MẮT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HỢP TÁC VIỆT - HÀN [VKTCC-HWACHEON]

30/11/2021, 15:16 PM

 

Lễ ký kết hợp tác giữa các thành viên Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt – Hàn   .

 

 

https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/ra-mat-trung-tam-hop-tac-dao-tao-viet--han-676141/ 

https://vnexpress.net/tp-hcm-ra-mat-trung-tam-dao-tao-viet-han-4396531.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR1Vo6ocjOciH3TgKg1BlG3oLpb9N0MswQIeJ0_t5U3xxK4nxeX-OUdZay4 

Ý kiến bạn đọc